Datavarehus

Våre konsulenter har lang erfaring med å utvikle datavarehus fra A til Å; Fra grunnleggende arkitektur og design via tilrettelegging og kvalitetssikring av data til utvikling av rapporter og datagrunnlag til analyse. Vårt spesialområde er bruk av verktøy fra SAS Institute, hvor vi har svært dyp kompetanse, men vi gjør gjerne det i kombinasjon med verktøy fra andre leverandører der det er nødvendig for å oppnå det beste resultatet for kunden. Vi har derfor utviklet en rekke ferdige komponenter, både i SAS og med andre verktøy som Microsoft ASP.Net og i javascript-rammeverket ExtJS, for å kunne løse de fleste utfordringene man står ovenfor i byggingen av et datavarehus.

I vår prosjektmetodikk benytter vi en standard, lagdelt datavarehusarkitektur med utprøvde designprinsipper som er implementert i en rekke prosjekter. Dette gir en trygghet i nye prosjekter siden man kan bygge videre på disse erfaringene.

ETL-prosesser

De fleste av våre konsulenter har over 10 års erfaring med bruk av SAS systemet, og har en dybdekunnskap i utvikling og tuning av ETL-prosesser som gjør det mulig å redusere lastetidene for SAS-baserte datavarehus radikalt i forhold til de lastetidene man oppnår med «klikk-og-pek»-generert kode. Vi mener en av de sterkeste siden ved SAS systemet er at det er flere alternative måter å skreddersy mulighetene for å lese og behandle data på avhengig av problemstilling, datavolumer og tilgjengelig hardware. Vår styrke er at vi har svært omfattende erfaring, som gir oss muligheten til å utnytte dette å velge det beste alternativet i ulike situasjoner; Det kan i mange tilfeller være det som utgjør forskjellen mellom et datavarehus som kan oppdateres på daglig basis og ett som kun kan oppdateres i helgene.

Rapportering og analyse

Vi har spesialisert oss på å lage skreddersydde sluttbrukerløsninger som er tilpasset spesielle behov og ønsker. Med lang erfaring fra flere ulike bransjer har vi god forståelse for hva som er skal til får å gi god forretningsverdi for kunden. Denne kunnskapen bruker vi til å utvikle unike løsninger som oppfyller kundens spesifikke behov.

I tillegg til dette utvikler vi også rapporter og analyse i standardiserte rapportverktøy, dersom dette er mer hensiktsmessig.

Teknisk Rådgivning

Flere av konsulentene i Centric Innovation har lang erfaring med generell rådgivning omkring BI-løsninger, men vårt hovedområde har vært særlig knyttet til utnyttelse av SAS-platformen i kombinasjon med andre løsninger. Det har både vært i forbindelse med anskaffelsesprosesser, i utredningsfaser av prosjekter, gjennomføre BI-modenhetsanalyser eller løpende som coach og sparringspartner innen BI-spørsmål for kunder.

Forretningsmessig rådgivning

Flere av konsulentene i Centric innovation har høy kompetanse og mange års praktisk erfaring innen Business Intelligence med både teknisk og forretningsmessig rådgiving.  I samarbeid med forretningsområdene hos våre kunder har vi i flere år gjennomført og forretningsmessig implementert datavarehusløsninger, systemer for virksomhetsstyring, og løsninger for analyse og rapportering.

prosjektledelse

Centric innovation har også konsulenter med spesialkompetanse innen fagfeltene prosjektledelse og ledelse av store forretningsorienterte prosjektprogrammer innen finanssegmentet.