Vi er i dag seks til dels svært erfarne konsulenter, og regner i løpet av vinteren 2013-2014 med å bli flere.

Alexander Tahtchiev

Alexander Tahtchiev Alexander Tahtchiev er utdannet matematiker fra Universitetet i Sofia, Bulgaria. Alexander har 25 års erfaring som konsulent og forretningsmessig rådgiver i Norge. Med sin fagkompetanse innen bank, finans og forsikring har han i mange år bidratt til utvikling og implementering av brukerorienterte datavarehusinstallasjoner og forretningskritiske business intelligence løsninger hos alle de største finansinstitusjoner i Norge. Alexander har bred erfaring med design og utvikling av løsninger til virksomhetsstyring, analyse og rapportering.


Dag Håkon Solberg

Dag Håkon SolbergDag Håkon er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og har jobbet med business intelligence og datavarehus siden 2002, først på kundesiden og senere som konsulent fra 2006. Han har omfattende kompetanse innenfor mange områder av business intelligence, fra arkitektur og design til utvikling og implementering. Dag Håkon har lang bransjeerfaring fra landets største helseforetak, men har også jobbet med store og mellomstore private bedrifter innenfor flere ulike bransjer.


Gunnar Rongen

Gunnar Rongen Gunnar Rongen er utdannet samfunnsøkonom og har en doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Han har bred erfaring som prosjektleder og konsulent i datavarehusprosjekter med bagrunn blant annet fra selskaper som SAS Institute og EDB Ergogroup (nå Evry).
I datavarehusprosjekter har han spesielt jobbet innen helsesektoren, men har også vært en god del innom bank- og forsikring. Gunnar har i tillegg mange års erfaring som leder på ulike nivåer i konsulentselskaper, og er daglig leder i Centric innovation.


John Gunnar Mørch

John Gunnar Mørch er utdannet siviløkonom fra Univerity of Utah, Salt Lake City. John Gunnar har arbeidet med å realisere BI-løsninger på datavarehusplattform siden 1997. Arbeidet har omfattet design av ETL og datamodeller, integrasjon, arkitektur, kravanalyse, rapporteringsløsninger, overvåking, drift og vedlikehold av løsninger. John Gunnar har erfaring fra et 10-talls store kunder i privat og offentlig sektor i Norge og Sverige.     


Lars Øyvind Berg

Lars Øyvind Berg Lars Øyvind Berg er utdannet informatiker fra universitetet i Trondheim (NTNU). Han har jobbet som BI- konsulent i 10 år, med hovedvekt på leveranser av løsninger utviklet i SAS. Lars har i hovedsak jobbet innenfor bank og finans både som utvikler, arkitekt og prosjektleder. Gjennom sine oppdrag har Lars bred erfaring innen utvikling av løsninger for KPI- rapportering (BSC), risikostyring (Basel II), budsjett- og prognosemodeller, regnskapsrapportering, samt datavarehus.