Velkommen til Centric innovation!

Centric innovation er et konsulentselskap som utelukkende jobber med Business Intelligence (BI)-løsninger. Vår jobb er å samle, tilrettelegge og tilgjengeliggjøre relevant informasjon fra ulike kilder slik at alle beslutningstagere på alle nivåer kan treffe riktigere beslutninger. De fleste av oss har svært omfattende erfaring med bruk av teknologi fra SAS Insitute, og våre løsninger er ofte basert på disse verktøyene. Vi kompletterer ofte våre leveranser med egenutviklede tilleggskomponenter slik at våre kunder skal få maksimalt utbytte av sine investeringer i Business Intelligence-løsninger.

Vi har tre viktige mål for Centric innovation

Vi skal være kundesentrerte; Vi skal ha dyp forretningsforståelse i de bransjene vi jobber, og vi skal bidra til at våre kunder oppnår en maksimal utnyttelse av sine investeringer i BI-løsninger.

Vårt hovedfortrinn er vår dybdekompetanse innen utnyttelse av SAS Systemet, men vi supplerer dette med innovative løsninger der vi ser standardløsningene fra de ulike leverandørene ikke fullt ut dekker kundenes behov.

Vi skal ikke satse på alt, men vi skal være blant de beste innen det vi satser på; Våre konsulenter skal være blant de konsulentene leverandørene av programvare selv ønsker i sine prosjekter når de trenger spesialkompetanse.